Nee het heeft vast niets met de vluchtelingen te maken. De vluchtelingen vluchten voor dezelfde terroristen als dit weekend Parijs hebben gegijzeld. Het zijn vast gewoon islamitische Parijzenaars.

Dit was ongeveer het eerste wat ik zei vrijdagavond toen ik het hoorde van de aanslagen. En inderdaad, het lijkt zo te zijn.

Het zijn geen terroristen die zich vermomd als vluchteling hebben gevoegd bij de grote stroom. Het zijn vast kansarme inwoners van de banlieus rond Parijs. Het is helemaal niet nodig om naar Syrië af te reizen om je hoofd te vullen met ISIS-denkbeelden. Daar hebben we internet voor.

Nee, grenzen sluiten helpt dus ook helemaal nul komma niets. Vluchtelingen die vluchten voor dit terrorisme, zijn hier welkom. In het Midden-Oosten zijn de mensen even bang voor ISIS als hier. Daarom vluchten ze.

En nee, het heeft ook niets met Islam als godsdienst te maken.

Het zijn jongeren die oorlogje spelen, aangetrokken door wapens en macht. Die kansarm zijn hier en in Parijs waar ze als tweederangsmensen worden behandeld. En die toevallig moslim zijn en daar hun identiteit aan ontlenen. In Mexico zouden ze de drugskartels ingaan, en in Brazilië de gewapende bendes in de favelas.

De grote denkers van de wereld roepen van alles:

  • Tromp heeft al gezegd dat als de gasten in Bataclan ook wapens hadden gehad, het anders was afgelopen.
  • Wilders roept ook zijn bekende riedel weer.

Ik ben geen grote denker, maar ik roep ook wat:

  • Laten we nou echt wereldwijd stoppen met het leveren van wapens aan onduidelijke groepen elders in de wereld. Die tijdelijk onze belangen vertegenwoordigen, waarna de wapens nog tientallen jaren in onduidelijke handen doorleven.
  • En laten we de dienstplicht weer invoeren zodat jongeren hun puberale driften geleid kunnen uiten.

Ik hoop dat velen met mij roepen.