Sinds kort schrijft een tweede auteur artikelen voor dit blog: Jan van Leeuwen uit Drenthe. Hij schrijft over Drenthe, en dat past perfect in dit blog. Dit is zijn tweede artikel: over de Hondsrug, het Drents Plateau, zout en beken.

landschap lopen

Het Drents Plateau is de benaming van het wat hoger gelegen gebied, ruwweg gelegen binnen de denkbeeldige lijn tussen de plaatsen Groningen – Emmen – Coevorden – Meppel – Steenwijk – Drachten en weer terug naar Groningen. Vanaf het Saalien kent het Drents Plateau een min of meer eenvormige geschiedenis. Landijs heeft het reliëf bepaald door het achterlaten, en soms stuwen van keileem in verschillende fases.
Het ijs kwam in eerste instantie uit het noordoosten. In zowel hoogte- als geo(morfo)logische kaarten komt een noordoost – zuidwest patroon naar voren. Het patroon bestaat uit een aantal min of meer evenwijdig aan elkaar gelegen keileemruggen (figuur 1).

fig 1 ahn Drents Plateau figuur 1. AHN kaart van het Drents Plateau. Het Plateau werd bijna geheel door veengebieden omgeven. Bourtanger Moor en Hunzedal in het oosten, Vechtdal en diverse kleinere hoogvenen in het zuiden, de verdronken hoogvenen van Noordwest Overijssel in het westen, veen en zeekleigebieden in het…

View original post 1.590 woorden meer