Dank voor jullie reacties, morgen allemaal stemmen hoor! Stemrecht is een groot goed, maar dat merk je pas als je het kwijtraakt. Hopelijk komt het nooit zover.

Gisteren was een zwarte dag zonder campagne dus ook geen stukje van mij, vandaag weer een stukje over de waterschapsverkiezingen. Ik wil proberen de verschillen tussen de partijen die meedoen uit te leggen. Voor zover ik dat kan zien en begrijp.

Bij landelijke verkiezingen zijn de verschillen tussen de klassieke partijen uit te leggen met een assenkruis en vier kwadranten: de ene as gaat over links – rechts; de andere as over progressief – conservatief. De eerste as gaat over herverdelen van inkomen: wil je dat de overheid dmv belastingen welstand zoveel mogelijk verdeelt? Links ziet een samenleving met een grote overheid die zorgt voor uitkeringen, sociale woningbouw, nutsvoorzieningen etc en dat wordt betaald door van de rijken geld af te romen. Rechts ziet dat niet dus.

Progressief – conservatief gaat over of je vindt dat de overheid een leefwijze moet opleggen. Vind je dat de overheid moet oordelen over kerk, abortus, homoseksualiteit, gezond gedrag, sport en IVF voor lesbische stellen? Als je vindt dat de overheid de regie moet hebben in het vasthouden aan waarden en normen, stem je conservatief, en als je vindt dat de overheid daar geen rol in heeft, stem je progressief.

Terug naar het waterschap. Ik wil proberen een soortgelijk assenkruis te formuleren. De ene as gaat ongeveer over links – rechts. Wil je een klein waterschap dat zich slechts bezighoudt met veiligheid, dan betaal je minder bijdrage natuurlijk. De VVD is hier voorstander van. Of betaal je liever een hogere bijdrage want je ziet een voortrekkersrol voor het waterschap op het gebied van landschap, klimaat, milieu en energietransitie, en vind je dat het Waterschap ook een maatschappelijke taak heeft? Bij maatschappelijke taken kun je denken aan kwijtschelding van de belasting voor lagere inkomens, aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met de grote kennis die de waterschappen hebben ontwikkelingslanden bijstaan, subsidies voor regentonnen en operatie steenbreek, voorlichting op scholen over water en het bijstaan van gemeentes om steden te vergroenen en water terug te brengen in de stad (ivm hittestress). Vind je dit belangrijk dat zit je goed bij de PvdA. De andere partijen zitten er een beetje tussenin, het CDA en SGP dichter bij de VVD en de CU en WaterNatuurlijk dichter bij de PvdA.

De tweede as, conservatief en progressief, gaat over de inrichting van ons lage waterrijke Nederland dat steeds verder zakt en natter wordt. Hoe zie je de toekomst van Nederland onder zeeniveau, Nederland waterland tussen dijken? Wil je Nederland veilig houden door waterstanden te verlagen en dijken te verhogen of door meer ruimte aan water te geven? Dit klinkt technisch, maar het is echt een politieke keuze. Het is allebei veilig. Kies je voor steeds weer verlagen van grondwaterstanden ivm landbouwbelangen, dan zit je bij het CDA, VVD, SGP prima. Ga je voor ruimte voor water en natte natuur, dan zit je bij PvdA en WaterNatuurlijk prima en ook bij de CU zit je goed.

Het grootste verschil tussen de PvdA en WaterNatuurlijk is dat de PvdA begint bij de mens en WaterNatuurlijk bij de natuur. De PvdA is duurzaam omdat we denken aan de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. WaterNatuurlijk is sociaal omdat anders de samenleving ontspoort. De PvdA vindt recreatie voor mensen in de stad belangrijk en wil de gebieden van het waterschap zoveel mogelijk toegankelijk voor natuurvriendelijke recreatie zoals wandelen, vissen, kanoen, zwemmen en fietsen. De PvdA wil een toekomstbestendig land waarvan mensen kunnen genieten. WaterNatuurlijk wil de natuur in principe voor de natuur laten en de mens erbuiten laten, scheiding tussen mens en natuur. De PvdA vindt het belangrijk dat het waterschap ook werkt voor mensen in dorpen en steden; bijvoorbeeld de grote kennis van het waterschap inzetten om gemeentes te steunen bij het omgaan met de klimaatverandering: hittestress voorkomen door groen en blauw terug te brengen in de stad, natte voeten te voorkomen in natte tijden of te voorkomen dat funderingen scheuren bij droogte. Voor WaterNatuurlijk is dat bijzaak, maar ze stemmen wel voor.

Nou is dit wel een risicovol stukje hoor, want elke partij vindt altijd alles wat de lezer wil lezen, zeker in verkiezingstijd. Maar als ik opschrijf dat alle partijen eigenlijk zo ongeveer hetzelfde willen, kom je niet verder met je keuze. Ik heb juist geprobeerd om de verschillen weer te geven. En ja, ik heb zelf ook een gekleurde bril, want ik ben van de PvdA. Toch hoop ik dat je er wat aan hebt.