Waarom stem ik morgen voor? Mensen die ik vertrouw die zich hierin al jaren verdiepen. stemmen voor, zoals Agnes Jongerius. Ik volg liever Agnes dan Jan Roos die dit referendum heeft aangevraagd en oproept om tegen te stemmen. Die allerlei argumenten erbij haalt die gehoor geven aan onvrede over Europa en het afbrekende zorgstelsel en de toenemende komst van vluchtelingen en werkeloosheid en woningnood en nog veel meer dingen die je erbij kunt halen maar waar het referendum niet over gaat.

Maar er is een argument dat me wel aanspreekt: de plofkip (die natuurlijk staat voor een groter geheel). In het verdrag is weliswaar opgenomen dat de Oekraine op plofkipterrein op termijn streeft naar de eisen van Europa, maar bindend is dat niet. Er wordt hen tijd gegund om ernaar toe te groeien, maar dat had wel bindend mogen zijn. Plofkip komt niet terug in onze suup, dat bepalen we namelijk zelf, dus die bangmakerij laat ik achter me.

Ik heb nogal wat beelden langs zien komen van een gigalegbatterij in de Oekraine. Daar worden 500 miljoen kippen per jaar geslacht. Schande! Is dat zo? In Nederland worden bijna 2 miljoen plofkippen per dag geslacht, verspreid over een paar bedrijven. Is dat een reden om tegen het referendum te zijn?

Het verdrag is een handelsverdrag, zoals de EU er meer heeft gesloten, aangevuld met een aanvullend verdrag over politiek, samenleving, democratie, corruptie, milieu en arbeid en nog wat uitstekende zaken. Het handelsverdrag is al in werking en als we morgen tegenstemmen, wordt dat niet teruggedraaid. We stemmen dus over het aanvullende deel. Het is mogelijk om dat los te koppelen van het handelsverdrag, en als Nederland morgen tegenstemt gaat dat misschien ook gebeuren. Dan hebben we dus een handelsverdrag zonder die aanvullende voorwaarden. Daar schiet plofkip niets mee op.