Ik pas bij het Nivon, eerlijk, sociaal, groen en duurzaam. Een stukje geschiedenis:

Het Nivon is ontstaan vanuit de SDAP. In de SDAP was een grote jeugdvereniging actief, het AJC, waar arbeidersjeugd de tijd van hun leven had. Het AJC organiseerde cursussen en vakantiekampen voor kinderen en jongeren voor wie dat allemaal kilometers voorbij de horizon lag. Ouderen wilden ook wel zoiets, en richten het IvAO op: het Instituut voor ArbeidersOntwikkeling. Enthousiast organiseerde het Instituut cursussen en reizen. Kamperen en wandelen werden de manieren om je vrije tijd door te brengen, onderwijl natuur bestuderend, de politiek besprekend en culturele activiteiten ondernemend. Wat een verheffing van de arbeider!

In Oostenrijk waren inmiddels de Natuurvrienden opgericht en het IvAO werkte daarmee samen. Na de Tweede Wereldoorlog, toen de SDAP opging in de PvdA, veranderde het IvAO in het Nivon: het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk. Het Nivon is nog altijd super actief, met meer dan twintig lokale verenigingen, 12 huizen, 10 natuurkampeerterreinen, 6 plekken met kleine huisjes, landelijke werkgroepen zoals ‘Sociaal en groen’ en ‘Sociale Groepsvakanties’ en het ‘Zang en Muziek Gilde’. Het aloude Pinksterkamp is er ook nog altijd. En alles wordt uitsluitend door vrijwilligers gedaan, ondersteund door een klein landelijk bureau waar geen supersalarissen en bonussen worden betaald.

Tot op heden voelt het Nivon zich verbonden met de sociaaldemocratie, het humanisme en het pacifisme. Op de laatste ledenraad, november 2015, is dat laatste nog eens nadrukkelijk bevestigd: het antwoord op de geweldscrises van dit moment is niet nog meer geweld, maar de dialoog. Met als symbool het gebroken geweertje (draag ik ook).

Je begrijpt zeker wel dat het Nivon kampt met vergrijzing en terugtredend ledenaantal. Er zijn nu iets minder dan 20.000 Nivonners. Bij alle activiteiten zijn overigens leden en niet-leden welkom. Ook vrijwilligers hoeven geen lid te zijn. Maar denk er eens over: lid worden van het Nivon?

Morgen zal ik uitleggen hoe het in zo’n Nivonhuis werkt.