Twee burgemeesters uit Brabant, de een van de VVD de ander van de PvdA doen een dringende oproep aan de regering om hen toe te staan kleinschalige opvang voor asielzoekers te organiseren. Je zou zeggen dat die oproep wel gehoor vindt: mooie samenwerking van de twee partijen die ook samenwerken in Den Haag, en de problemen met grootschalige centra worden prangender. Helaas pindakaas, staatssecretaris Dijkhoff, VVD, luistert naar het COA en die wil grootschaliger opvang. Want dat is goedkoper, veiliger en nog zo wat.

Goedkoper? Ik vraag het me af. Op korte termijn misschien, als je alleen de kosten van het COA zelf meerekent. Maar op de lange termijn zouden de kosten voor ons samen allemaal wel veel duurder kunnen uitvallen. Als bijvoorbeeld blijkt dat mensen die 4 jaar in een grootschalige opvang niets hebben zitten doen, nooit meer aan het werk komen en dus aangewezen blijven op een uitkering. Of dat ze veel meer psychische problemen hebben en dus zorg nodig hebben. Of dat ze minder kennis krijgen van de wereld buiten de hekken en zich geen onderdeel van deze samenleving voelen wat misschien wel meer criminaliteit oplevert.

Ik ben overtuigd dat kleinschalige opvang zowel voor de bewoners als voor de rest van de samenleving beter werkt. Ik vind het een uitstekende oproep van de twee burgemeesters en ik hoop dat de staatssecretaris hen de ruimte geeft.