Het is alweer even geleden, maar nog even over de politieke ledenraad van mijn partij de PvdA. Het ging over linksom en het ging over staan voor en achter je idealen. Over profileren, standhouden en niet wegrommelen van onze sociaal-democratische principes in onderhandelingen.

Daar ben ik het roerend mee eens. Dus ik dacht om ook een duit in het zakje te gooien.

Het ging over TTIP, het vrijhandelsverdrag tussen Amerika en Europa. De PvdA heeft gezegd dat ze dat verdrag alleen goedkeuren als onze eigen normen op het gebied van werk, zekerheid, arbeidsvoorwaarden en dergelijke worden gerespecteerd. En dat zit best ingewikkeld. Economisch kan het voor Nederland en Europa best goed uitpakken, en dat kan weer gunstig zijn voor werkgelegenheid. Maar wat voor werkgelegenheid is dat dan? Als landen gaan concurreren en vrijhandelen, is het logisch dat het land met de laagste lonen, minste arbeidsvoorwaarden en slechtste ontslagregels daarbij het meest wint.Dus die voorwaarden staan hier dan onder druk, want onze concurrentiepositie!

Er lag een motie voor die opriep als PvdA te stoppen met de onderhandelingen.

En toen ben ik opgestaan en heb mijn zegje gedaan. Ik betoogde dat dit bij uitstek het onderwerp is waar de fractie in de Tweede Kamer kan laten zien dat ze het menen dat ze koers houden. Dat ze niet in zullen stemmen als onze sociaal-democratische waarden niet gewaarborgd zijn. Dat dit niet uit te ruilen is. Dat dit niet een rekensom is waarbij economische plus en sociale min samen nul zijn. Een TTIP die zo vormgegeven wordt dat onze sociaal-democratische principes overeind blijven en zelfs versterkt worden en uitgevoerd naar andere landen die met hetzelfde verdrag meedoen, lijkt me fantastisch. Het weglopen uit de onderhandelingen is een slechte zaak, want dan komt er een slechte TTIP.

De eerste rij knikte instemmend.