Ik heb dit al zo vaak beweerd: het grote verschil tussen de culturen van China en de VS is dat China bij uitstek een cultuur is waar gedacht wordt voor de lange termijn, en de VS bij uitstek gedacht wordt aan de korte termijn. Dat heb ik niet zelf bedacht, dat is de theorie van de cultuurdimensies van Geert Hofstede.
Het resultaat is dat China veel meer denkt aan wat we teweeg brengen op aarde aan vervuiling, klimaatverandering, CO2, opraken van fossiele energie, overbevolking gebrek aan water en voedsel, gifstoffen etc, . Mijn theorie was dat China veel sneller dan de VS zou overgaan op een duurzame economie.
Goede zaak!

The Earthbound Report

One of the common objections to lowering carbon emissions is that anything we do as a country or an individuals will be pointless if China keeps opening a new coal power station every week.

We should update the cliche, because China is building renewable energy faster than anyone. Its wind energy capacity grew so fast last year that by the end of 2014, China has 31% of the world’s wind power.

global wind power

With 45% of all the world’s wind installations, 2014 was a boom year for Chinese wind power. It has overtaken the US as the world’s biggest wind energy generator, and it now has more wind energy than Britain’s entire grid.

So next time someone sarcastically mentions Chinese coal, tell them that one in three of the world’s wind turbines is in China.

View original post