De windmolens in de Wageningse uiterwaarden zijn van de baan. Rijkswaterstaat wil niet meewerken, want de uiterwaarden zijn nodig voor waterberging.

Acht jaar zit ik nu in de Wageningse politiek en vanaf het begin zijn de windmolens deel van mijn portefeuille. Van voorstander werd ik geleidelijk een twijfelaar. De voordelen werden steeds onduidelijker, de nadelen duidelijker. Sinds ik weet dat de verminderde emissie van CO2 verhandeld wordt en dus elders wordt opgewekt, dus dat er wereldwijd geen wolkje CO2 minder mee wordt uitgestoten, heb ik het gehad met windturbines die onze natuur, leefomgeving en nachtrust aantasten..

Het verzet tegen windturbines-op-land neemt in heel Nederland toe en ook in Wageningen brokkelde het draagvlak af. Dat hebben de initiatiefnemers en de voorstanders niet handig aangepakt: in plaats van draagvlak te creëren, komt er alleen maar meer verzet. Het is duidelijk dat een technologie zonder draagvlak geen toekomst heeft.

Windmolens zijn een gemakkelijke manier om duurzame energie op te wekken op ons eigen grondgebied. We moeten nu hard aan de slag met het ontwikkelen van andere technologieën die evenveel duurzame energie en minder weerstand opleveren. Windenergie op zee, zonne-energie, andere technologieën: Ik ben overtuigd dat we ons onafhankelijk moeten maken van de fossiele brandstoffen, dat we ons energieverbruik op zijn minst moeten halveren en de helft die overblijft duurzaam moeten opwekken.

Een geweldige uitdaging en ik doe graag aan de discussies mee.