MattheuspassionIk moet tot 18 uur werken, maar in veel landen is dit een vrije dag: Goede Vrijdag.

Op Goede Vrijdag werd Jezus gekruisigd. Daar is weinig goeds aan. Wat goed is volgens de gelovigen, is dat hij daarmee de zonden der mensheid op zich genomen heeft. Dus niet voor hemzelf maar voor de rest van de mensen is het een goede dag. Anderen denken dat Goede Vrijdag een verbastering is van Gods Vrijdag.

Katholieken behoren op Goede Vrijdag te vasten. Er is geen mis, wel een kruisgang. Orthodoxen zingen de zg 15e Antifoon. Protestanten houden een ingetogen dienst.

En ik? Ik geniet vanavond van de mooiste muziek op aarde: de Mattheus Passion van Bach.