Huisgenoot is al negen jaar in Wageningen zonder perspectief op terugkeer naar zijn land of een status in Nederland. Beide zou hij wel willen, alles beter dan dit afmattende wachten. Werken mag hij niet, ook geen vrijwilligerswerk, school of opleiding. Hij kwam naar Nederland als verwachtingsvolle tiener, nu oogt hij als een vermoeide oude man. Initiatiefloos brengt hij zijn dagen door op bed, TW kijkend en dommelend. Uitgesloten uit Nederland terwijl hij er woont.

Gisteravond was er een film op TV over de oorlog in Irak. Zowel aan de ‘goede’ (het was een Amerikaanse film) als aan de ‘slechte’ kant ging aan het eind van de film iemand dood. Aan de ‘slechte’ kant was dat een oude bommenleggende terroristenleider, opa van enkele kleinkinderen. Zijn reden om tot terrorisme over te gaan werd niet uitgelegd, dus mag ik aannemen dat het de haat is tegen het Westen en het gevoel van uitsluiting. Hij werd doodgeschoten terwijl hij zich met een Kalashnikov verdedigde in zijn eigen huis in het bijzijn van zijn kleinkinderen. Zijn slotwoorden tegen zijn kleinzoon waren ‘we maken ze allemaal af’. Hetzelfde zei degene die ‘de goede’, gedood door opa, bijstond in het sterven: ‘we maken ze allemaal af’. Uitsluiting leidt tot haat, haat tot geweld, geweld tot uitsluiting door de tegenstander, en zo is de kortzichtige vicieuze cirkel rond.

Abbas dient bij de VN een verzoek in voor erkenning van de Palestijnse staat. Het Amerikaanse Congres reageert door te dreigen met stopzetting van het jaarlijkse steungeld van 200 miljoen dollar als Abbas zijn aanvraag niet intrekt. Uitsluiting die tot meer haat zal leiden bij de Palestijnen en tot meer geweld.

Ik wens dat regeringsleider als Obama en Netanyahu de vicieuze cirkel weten te doorbreken. En dat Nederlanders stoppen met het uitsluiten van medemensen.